El nostre centre

A instàncies de l’Ajuntament de Canals i davant de les necessitats educatives del poble, a l’any 1994, la Conselleria d’Educació  va decidir la creació d’un nou institut, que a més ja no seria ni Institut de Batxillerat ni Institut de FP, naixia amb la nova denominació d’Institut d’Educació Secundària.

El dia 6 de març de l’any 1995 l’institut dissenyat per l’arquitecte José María Lozano Velasco, a la porta del qual l’escultura de l’artista Emilio Escobar Loret de MolaLa Porta del Temps, acollia els seus primers alumnes de Tercer d’ESO del llavors Pla Experimental. El curs següent, 1995-1996, per necessitats de la demanda educativa de la població de Canals, l’institut rebia 600 alumnes i obria les portes, també, als primers 20 alumnes de Confecció Industrial del Cicle Formatiu.

Escultura «La Porta del Temps»

L’institut Sivera Font recorda el rector de la parròquia de Sant Antoni Abat nascut a Xaló (Marina Alta), el 3 de març de 1865, en Sebastià Sivera Font, profundament arrelat en l’ambient cultural local, inicià la tasca d’investigació històrica sobre la vila de Canals en la seua obra Apuntes histórico-descriptivos de la Villa de Canals (1907) Va morir el 19 de març de 1923 a Canals.