Construcció del centre

A instàncies de l’Ajuntament de Canals i davant de les necessitats educatives del poble, la Conselleria d’Educació  va decidir la creació d’un nou institut, que a més ja no seria ni Institut de Batxillerat ni Institut de FP, naixia amb la nova denominació d’Institut d’Educació Secundària.